top of page

Over ons

Wat is ons doel?
De bewonersvereniging Surinameplein heeft tot doel het bevorderen van een goed leefklimaat voor de bewoners van het Surinameplein in Amsterdam. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar verkeersintensiteit, luchtkwaliteit en vergroening en hebben aandacht voor de architectuur op het plein en de inrichting van de openbare ruimte.

 

Waarom een bewonersvereniging?

Er verandert veel in de stad. Diverse, soms tegenstrijdige ontwikkelingen beïnvloeden het Surinameplein: de stad wordt autoluw, maar de as Overtoom-Lelylaan blijft een belangrijke verkeersader. Plannen voor een P+R op het plein zijn na jarenlange voorbereiding nu van tafel, maar het plein is nog steeds een mogelijke ‘verdichtingslokatie' (woningbouw). Vergroening is een ambitie van zowel de stad als veel bewoners, maar niet makkelijk te verenigen met het drukke verkeer. De Bewonersvereniging volgt al deze plannen nauwkeurig en reageert waar nodig.


Hoe willen we onze doelen bereiken?
Bij de ontwikkeling van het Surinameplein zijn veel partijen betrokken – zoals meerdere stadsdelen, de centrale stad, het GVB, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. Daardoor is het voor individuele bewoners lastig invloed uit te oefenen op de plannen. De bewonersvereniging probeert namens zoveel mogelijk bewoners van het plein een gesprekspartner te zijn voor alle bij het plein betrokken partijen. Hierdoor kan er tijdig rekening gehouden worden met de input van de bewoners. De vereniging kan eventueel ook in het belang van de leden bezwaren indienen of procedures voeren.


Meer informatie

  • De statuten geven een compleet overzicht van de doelstellingen van de vereniging en de rechten en plichten van bestuur en leden. 

  • Aanmelden voor lidmaatschap kan hier

  • Voor aanvullende informatie is iedereen welkom contact met de vereniging op te nemen

  • Dit jaaroverzicht van 2019 laat zien wat de vereniging in haar eerste jaar heeft gedaan

     

bottom of page